Wat is ergotherapie

Ergotherapie is een paramedisch beroep. Ergotherapie stelt mensen in staat de dagelijkse activiteiten in hun eigen omgeving te doen, ongeacht de beperking die wordt ondervonden.

"Ergotherapie voor kinderen" richt zich op de dagelijkse activiteiten. Deze worden onderverdeeld in drie categorieën: zorgen, spelen en leren. Wanneer er zich problemen voordoen in het dagelijks handelen van het kind wordt er samen met de ergotherapeut gezocht naar praktische oplossingen.

"Ergotherapie voor kinderen" richt zich op kinderen van baby's tot pubers. De grootste groep kinderen zit gewoon op de basisschool.

De kinderergotherapeut kijkt naar de mogelijkheden en talenten van uw kind. Op speelse wijze wordt er gewerkt aan de individuele behandeldoelen. Daarnaast streven wij altijd naar een goede samenwerking met ouders en andere betrokkenen van het kind, om deze zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.