Werkwijze

Het doel van de ergotherapie is dat het kind zo zelfstandig en goed mogelijk kan functioneren in het dagelijkse leven thuis, op school en in de vrije tijd. De kinderergotherapeut kijkt naar de mogelijkheden en talenten van uw kind. Op speelse wijze wordt er gewerkt aan de individuele behandeldoelen.

De ergotherapeut helpt kinderen die in hun dagelijks functioneren worden beperkt als gevolg van een vertraagde ontwikkeling, ziekte of prikkelverwerkingsproblemen.

Door te onderzoeken waarom het kind moeite heeft om iets te leren, kan de ergotherapeut uitzoeken of het stimuleren van de ontwikkeling, oefenen van de vaardigheid of compensatietechnieken de beste oplossing is.


Onderzoek

Na het aanmelden van een kind, wordt de beste volgorde voor de procedure met de ouders afgesproken.

In de onderzoeksfase worden de ouders en de leerkracht gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Er is er een gesprek met de ouders, het kind wordt gezien in de praktijk en bij voorkeur een keer in zijn eigen omgeving (bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal, in de groep op school of thuis).

Één of beide ouders zijn aanwezig bij de eerste afspraak van het kind. Daarna spreken we af hoe veel de ouder aanwezig is tijdens de behandeling. Wij verwachten dat de ouders betrokken zijn en proberen hen zo goed mogelijk te informeren en te begeleiden.

Graag meenemen naar de eerste afspraak:

  • Zorgverzekeringspas van het kind
  • ID-kaart of paspoort
  • Verwijzing van de huisarts als die nodig is
  • Actuele en recente rapportage van andere disciplines of onderzoekers


Behandeling

Na de onderzoeksfase worden er afspraken gemaakt over wat de ouders zelf kunnen doen, wat op school uitgeprobeerd zal worden en wat de doelen zijn voor de therapie in de praktijk.

De eerste evaluatie volgt binnen de 10 uur van de basisverzekering. Hierbij wordt de behandeling en eventueel het vervolg besproken.

Tijdens de therapie plannen de kinderen samen met de therapeut wat ze per keer gaan doen. Het kind mag een aantal spelletjes en activiteiten kiezen en deze worden samen met de therapeut uitgevoerd. Het kind kiest vaak activiteiten die voor hem of haar betekenisvol zijn. De therapeut zorgt ervoor dat de activiteiten zinvol en doelgericht zijn.

Als ergotherapeuten zijn wij gespecialiseerd in het werken met kinderen die door motorische-, leer- en/of gedragsproblemen niet (meer) kunnen spelen en meekomen op school zoals ze dat zouden moeten kunnen.

Wij hebben veel ervaring met peuters en basisschool kinderen die net iets meer aandacht nodig hebben dan gemiddeld. "Ergotherapie voor kinderen" richt zich op kinderen van baby's tot pubers. De grootste groep kinderen zit op de gewone basisschool, maar we hebben ook een flink aantal kinderen van SBO en SO scholen.

De kinderen die bij ons komen zijn soms bekend met diagnosen zoals NLD, dyspraxie / DCD, ADHD / ADD, epilepsie, dyslexie en ASS.

Een diagnose is echter niet nodig; vaak worden kinderen juist naar de kinderergotherapeut verwezen om een duidelijker beeld van het functioneringsniveau van het kind te krijgen.

Steeds vaker worden wij door scholen ingehuurd voor coaching van de leerkracht, screening van de fijne motoriek bij de kleuters, of om een knip- of pengreep les te geven aan de kinderen waar tegelijkertijd de leerkracht leert hoe ze deze vaardigheden kan begeleiden. Dit past goed in de lijn voor passend onderwijs.

Steeds meer kosten worden door de gemeente overgenomen. Als ergotherapeuten kunnen wij vaak ondersteunen en adviseren om tot de juiste keuzes te komen, bijvoorbeeld goed meubilair, aangepaste fiets of speelgoed.